ECO-UV4 inkoust

UV inkoust vhodný pro UV tiskárny Roland